Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
КДК Краезнание

В КДК представиха краеведски проучвания

  23.08.2023 13:26
В КДК представиха краеведски проучвания

Три  краеведски проучвания от Врачанска област бяха представени в Клуба на дейците на културата във Враца. Автори на материалите са Анета Дилова- доктор по философия,  Ивана Захариева – краевед и писател,  Христина Маринска- доцент, доктор на филологическите науки.

„Малките шегобийци” – това е заглавието на проучването на Анета Дилова.  В него тя представя детски хумор в миналото и днес. Дилова е известна със своята събирателска дейност и краеведски издания за нейното родно село Баница. И в това проучване тя събира своите фамилни детски спомени и непринудения детски хумор от днешно време.

Ивана Захариева представи своето дългогодишно проучване „Един от кметовете на Зверино през 20-ти век”. Захариева показа снимков материал и исторически факти за Георги Шопов, който е бил два мандата кмет на село Зверино и описа неговите заслуги за благоустрояването на Зверинската община по време на неговото кметуване. Тя прочете и писмото на поета Драгомир Шопов /син на Георги Шопов/, който  е изпратил  биографични данни за своя баща и благодарствено писмо до Ивана Захариева.

„Традиционните ястия в селата Кален, Цаконица и Горна Бешовица”- това темата на проучването на Христина Маринска. В него тя представи храните и традициите в храненето отпреди 100-150 години на жителите на трите села от Мездренска община. Маринска разказа историята на лютиката в този район, като направи и филологически анализ на имената на ястията и продуктите. Интерес предизвикаха и рецептите на летните ястия от нейното родно село Кален- боб в гърне, летни супи по жътва и коситба, гозби с лапад и коприва, с гъби челядинки, сиренява чорба и други местни ястия. Маринска има намерение да събере в книга всички стари рецепти от този край.

Тези разработки вече са представяни на традиционните годишни Краеведски  конференции в Мездра и Враца. Дано да бъдат публикувани в специализирани издания, за да може да се съхранят за поколенията традициите на родния край.