Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
България

Правила при ловуване на дребен пернат дивеч

  16.08.2023 17:01
Правила при ловуване на дребен пернат дивеч

Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч тази година стартира на 12-ти август, събота. Ловният сезон бе открит официално от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев в държавното горско стопанство „София“ до Ловна хижа квартал „Челопечене“.
Министър Вътев заяви, че правоспособните лица, имащи право да ловуват в страната, са над 150 хиляди. Той припомни, че трябва да се спазват всички мерки за безопасност, а преди излет се правят пълноценни инструктажи.
Съгласно нормативните разпоредби ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата – само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, до 8 гургулици, до 10 гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.
Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.
Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч, от чуждестранни ловци по линията на организирания туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район. Забранява се ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.
При ловуване ловците следва да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят, като всеки ловец трябва да бъде инструктиран и да спазва мерките за безопасност при боравене с оръжие и по време на лов.
Строго се забранява употребата на алкохол и наркотични /упойващи/ средства преди и по време на ловуването.
За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните стриктно да се спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии, както и установените норми за ограничаване разпространението
на африканска чума по свинете (АЧС) по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине.