Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Здраве

Министър на здравеопазването на среща във Враца заради болницата

  10.08.2023 17:45
Министър на здравеопазването на среща във Враца заради болницата

Областният управител Надя Донкинска беше домакин на срещата между проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването и ръководството и медици от МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца

В Областна администрация – Враца се проведе срещата между проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването с ръководството и лекари от МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца.

    В началото на срещата, областният управител изрази своята искрена благодарност към министъра на здравеопазването, проф. д-р Христо Хинков за времето, което той й е отделил на проведената на 08.08.2023 г. среща в ресорното министерство и за поетия ангажимент   да присъства днес  в гр. Враца, за  да чуе всички гледни точки.

    В рамките на срещата министър проф. д-р Хинков заяви, че проблемите на лечебното заведение са натрупвани с години, но че болницата има ресурс, който може да дойде от вътрешно преразпределение на средствата, които идват по клинични пътеки и е необходим проактивен мениджърски подход.

    Съгласно Закона за лечебните заведения и Търговския закон, решенията за МБАЛ "Христо Ботев" АД - Враца се приемат от изпълнителния директор, управителният съвет и общото събрание на акционерите. Областна администрация - Враца, респективно областният управител, няма право на директна намеса в управлението и предоставят логистична помощ и съдействие.

    „Болницата не се състои от печеливши и губещи отделения, а предлага цялостно грижи за пациентите.“, заяви проф. д-р Хинков

    Министърът на здравеопазването и екипът му поискаха да чуят условията на подалите оставка педиатри, за да може да се запази екипа. Той изказа необходимостта от търсене на допълнителни ресурси и привличане на млади специалисти.

    „Основно  ще се разчита на специалисти от областта и в допълнение ще се търсят кадри от лекари и специализанти от други градове.“, допълни министъра.

   В заключение г-жа Донкинска каза: „Като врачанин ще продължа да защитавам своята позиция, града да има областна болница. Необходимо е да се привличат инвеститори и да се работи съвместно с община Враца, за търсене на възможности за стипендии, чрез които да се мотивират студенти по медицина, за да има приемственост. Общата ни цел да се търсят работещи решения, а не да ескалира напрежение. Диалога е важен и работата в синхрон с всички заинтересовани страни ще доведе до нормалното функциониране и развитие на лечебното заведение.“

   Срещата приключи позитивно и конструктивно, като присъстващите педиатри заявиха,  че това е първият министър който ги изслушва с такова внимание което е добър сигнал за разрешаване на казуса.