Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Здраве

Надя Донкинска иска среща с министъра на здравеопазването

  07.08.2023 22:32
Надя Донкинска иска среща с министъра на здравеопазването

След проведената дискусия на 04.08.2023 г. със заинтересованите страни, относно казуса с отделението по педиатрия в МБАЛ - Враца, областният управител Надя Донкинска проведе среща с изпълнителният директор на здравно заведение д-р Кети Ценова, директорът на Регионалната здравна инспекция – Враца, д-р Орлин Димитров, г-жа Долапчиева, заместник-кмет на община Враца, представителят на Българския лекарски съюз д-р Бисер Тодоров и заместник директора на РЗОК д-р Елза Петкова.

    В този формат бяха дадени предложения и поети ангажименти, които да помогнат в краткосрочен и дългосрочен порядък за решаване на казуса. Същите съвместно, с  предложените становища от държавни структури своевременно са изпратени в Министерството на здравеопазването.

    Насрочена е среща с проф. д-р Христо Хинков Министъра на здравеопазването и с д-р Нели Нешева, председател на борда на директорите.

    Целта на срещите е да се намерят конкретни и надеждни решения, които ще доведат до по-добро функциониране на здравните услуги в МБАЛ - Враца и ще осигурят непрекъснат достъп до качествена здравна грижа за децата в региона.