Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Здраве

Обсъждаха критична ситуация с детското отделение във Врачанската болница

  04.08.2023 18:20
Обсъждаха критична ситуация с детското отделение във Врачанската болница

Областният управител  Надя Донкинска свика спешно заседание във връзка с критичната ситуация в отделението по педиатрия в МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца

На 4-ти август 2023 г. в Областна администрация – Враца, областният управител Надя Донкинска проведе спешна среща относно създадена критична ситуация и изявено намерение от страна на д-р  Кети Ценова - изпълнителен директор на МБАЛ “Христо Ботев“ АД Враца да преустанови прием на деца за периода от 15.08.2023 г. до 31.08.2023 г. в отделението по педиатрия в МБАЛ – Враца.

    На срещата присъстваха представители на борда на директорите в лицето на д-р Кети Ценова,  акционерите на лечебното заведение - общините от област Враца и община Кнежа, представители на институциите контролиращи системата на здравеопазването – РЗОК и РЗИ, както и на БЛС, ЦСМП и управители на лечебни заведения от общините Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра. 

    „Ситуацията, пред която сме изправени, изисква съгласувани усилия и сътрудничество от всички страни относно предприемане на експедитивни мерки с цел функциониране на  отделението по педиатрия. Здравето на нашите деца е приоритет и ние трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че те ще имат достъп до качествени медицински услуги.“, се обърна към присъстващите г-жа Донкинска.

    След писмено уведомление на 01.08.2023 г. от страна на изпълнителния директор на лечебното заведение, относно проблемите на детското отделение в МБАЛ Враца да преустанови своята дейност поради кадровия дефицит и ниското заплащане на медицинските кадри, своевременно областният управител е провел поредица от срещи с ръководителите на държавни институции в т.ч. директора  РЗИ – Враца и ДИТ – Враца и разговори с Председателя на борда, кмета на община Враца и директора на РЗОК – Враца,  цялата информация е сведена до знанието на Министерството на здравеопазването и на 02.08.2023 г. е инициирана днешната среща с цел да се вземе експертно становище и конструктивно предложение.

    От страна на Министерството е получено уверение, че в дългосрочен план се изготвя проект на решение, с което да бъде осигурено качествено лечение на подрастващите в региона и се работи по осигуряване  на дългосрочна кадрова обезпеченост, а в краткосрочен порядък УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и СБАЛ по Детски Болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД имат готовност да приемат пациенти от областта за периода.

    С цел запазване на педиатрично отделение и намиране на конструктивни решения, областният управител Надя Донкинска призовава присъстващите да представят свои конкретни предложения и идеи,  които да бъдат включен в Програмата и да се предприемат превантивни мерки  в краткосрочен план за безпроблемно функциониране  на  педиатричното отделение в МБАЛ Враца.

   Д-р Кети Ценова представи ситуацията в  МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца и пое личен ангажимент да продължи разговорите с медици за разрешаване проблема с кадровия дефицит  съвместно с представители на БЛС. 

   На срещата бяха предложени възможни решения, включващи в краткосрочен план -  командироване на педиатри от други лечебни заведения, а в дългосрочен план финансиране на отделението по общински програми, както и предприемане на законодателни инициативи за субсидиране на структури, обслужващи  педиатрични пациенти и стимулиране на медицинските кадри с релевантни за квалификацията им възнаграждения.

   Заместник-кметът на Община Враца г-жа Долапчиева, увери, че има готовност да  проведе срещи и разговори с медицински специалисти, с оглед разрешаване на кадровия проблем, както  и да се предоставят общински жилища на лекари с тази специалност  от други населени места.

    В края на заседанието областният управител на Враца Надя Донкинска заяви, че ще инициира срещи в Министерството на здравеопазването, разговори  с борда на МБАЛ Враца, акционерите на дружеството, за да може да се вземе решение за  трайно решаване на проблема, което ще рефлектира позитивно върху осигуряване на пълноценна грижа за здравето на децата и ще се избегне неудобството за транспортиране до други лечебни заведения извън областта.

   Присъстващите  единодушно  обединиха позициите си, че педиатричното отделение е от съществено значение за областта, тъй като осигурява специализирана медицинска помощ за деца, които се нуждаят от спешно и комплексно лечение.