Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Европа Здраве

Заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в нови пунктове

  03.07.2023 16:57
Заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в нови пунктове

От 8-ми юли 2023 г. /събота/ заявленията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/ ще се приемат в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“. Това става факт след промяна в договора  между Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“ с предмет „Получаване и регистриране на заявления от здравноосигурените лица, изработка и доставка на заявителите на Европейски здравноосигурителни карти“. За област Враца клоновете на „Първа инвестиционна банка“, където ЕЗОК може да бъде заявена, са три:

- Враца, бул „Никола Войводов“ №1, с работно време 9:00-17:30 ч., тел.: 092 669 310;
- Козлодуй, ул „Васил Воденичарски“ 1В, с работно време 9:00-17:30 ч., тел.: 0973 85 020;
- Козлодуй, площадка АЕЦ, Административна сграда "Атоменергоремонт", с работно време 8:00-13:00 и 14:00-16:00 ч., тел.: 0973 89 320

Клоновете на „Банка ДСК“ ще продължат да приемат заявления за издаване на ЕЗОК до 7 юли 2023 г. /петък/ включително, а готовите ЕЗОК може да бъдат получени в клона на банката, в който са заявени, до 28 юли 2023 г. /петък/.

Заявлението за издаване на ЕЗОК може да бъде изтеглено и разпечатано и от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса на адрес https://www.nhif.bg/bg. Тук ще намерите и указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК.

Заявлението за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Картата и услугата по издаването ѝ са безплатни, а срокът за изработката ѝ е до 15 календарни дни.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ. При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация към  ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, e-mail: [email protected]

Пълният списък с клоновете на „Първа инвестиционна банка“ с адреси и работно време е публикуван на интернет страницата на НЗОК.