Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Култура

Библиотеките във Видин и Враца приключиха проект

  05.06.2023 22:26
Библиотеките във Видин и Враца приключиха  проект

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ по процедура за подбор на проекти с предмет „Подобрен достъп до изкуство и култура” по Резултат 2 на Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Договор № РА 14 -Р2-2.1 -РД-5/07.06.2021 година.

Бенефициент: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин

Партньор: Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца

Продължителност на проекта: 24 месеца

Стойност на проекта: 283 336.00 лева

Регистрационен номер на проекта: BGCULTURE-2.001-0056 – С01

                Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” бе създаден с цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаване на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Ръководени от идеята за повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в отдалечени райони с население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност.

                Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики с цел популяризиране на местни автори и произведения и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти. Другата основна цел е изграждането на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

                По проекта бяха реализирани следните логически свързани помежду си дейности:

Дейност 1: Създаване и представяне на нов културно-информационен атракцион на открито „Пътуваща сцена – на припек и на сенка”.

Дейност 2: Повишаване капацитета на административния и експертен персонал за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти чрез провеждане на обучения.

Дейност 3: Създаване на уеб базирана платформа .BOOK IT. за свободен публичен достъп до култура и обмен на информация в областта на литературата. По проекта бе създадена и онлайн платформата– https://bookpaths.eu/ 

Дейност 4:Разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги и достъп до култура

Дейност 5: Обмен на добри практики и ноу-хау за развитие на публики в Норвегияи

Дейност 6: Провеждане на международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“

Дейност 7: Организиране и провеждане на демострационна арт-инсталация „Книжни фиорди“

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин с партньор Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца.

Последни
Анкета
Решихте ли за кого ще гласувате на 9-ти юни?

Резултати