Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Публична среща-дискусия в ТПП-Враца

  30.05.2023 17:49
Публична среща-дискусия в ТПП-Враца

Публична среща-дискусия между между Регионални институции, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса и предприемачи от Северозападна България

На 30.05.2023 г., Търговско-промишлена палата Враца проведе публична Среща-дискусия между между Регионални институции, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса и предприемачи от Северозападна България, по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от Мая Милова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца, която заяви готовността на екипа на ТПП-Враца да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства от новия програмен период.

Интерес предизвикаха представените от Цветана Иванова, Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Враца Европейски програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.

Участниците в събитието се запознаха с Проект „Започвам работа”, Компонент „Активиране“, който беше представен от Цветелина Чамишка, Дирекция “Бюро по труда” - Враца.

По време на срещата беше представена разработената по проект „Dialog“ -  Дигитална платформа за подкрепящи услуги за МСП и стартиращи предприемачи.

Последни
Анкета
Решихте ли за кого ще гласувате на 9-ти юни?

Резултати