Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Успешна година във всички сфери на своята дейност отчете ВиК Враца

  19.05.2023 17:57
Успешна година във всички сфери на своята дейност отчете ВиК Враца

ВиК Враца отчете дейността си за 2022 година

Успешна година във всички сфери на своята дейност отчете ВиК Враца на проведеното вчера общо събрание на съдружниците.

2022 година ще бъде запомнена с успешното реализиране на инвестиционната програма на територията на област Враца. Дружеството е и един от двата ВиК оператора в страната, които са изпълнили успешно строителните дейности по ОП „Околна среда 2014-2020г.“ в срок. В края на отчетната година завършиха и строителните дейностите по реализиране на проекта по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за подмяна на водопроводна мрежа на територията на селата Малорад и Липница.

С изпълнение на дейности по двете оперативни програми на територията на областта са подменени 95 километра водопроводна мрежа и 22 километра канализационна. 28 километра пък е дължината на извършените реконструкции на водопроводната мрежа, които дружеството е извършило със собствени средства. 

ВиК Враца е и едно от ВиК дружествата в страната, които завършват отчетната година на печалба и дори подобряват финансовите си резултати спрямо предходната година.

Управителят г-н Ангел Престойски подчерта, че в контекста на значителните трудности, пред които беше изправена икономиката на страната и в частност ВиК дружеството през 2022г., само благодарение на положените усилия от екипа на ВиК Враца и добрия мениджмънт, успешно и в срок са завършили всички поставени задачи. „Ние ясно и нееднократно сме потвърждавали нашата ангажираност към подобряване на предоставяните услуги, които да отговарят на европейските стандарти за качество и в пълно съответствие с националното законодателство във ВиК сектора“ допълни още той.