Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” на 15 април 2023 г.

  13.04.2023 13:54
Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” на 15 април 2023 г.

На 15 април 2023 г. шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител. Периодът на спирането е съобразен с наличието на достатъчно електроенергия в енергийната система на страната в това време на годината.

Установените при непрекъснатия мониторинг на системите и съоръженията на блока данни за пропуск от първи към втори контур в трети парогенератор не превишават нормите за безопасна експлоатация. Не са достигнати ограниченията, предвидени в технологичния регламент и няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Независимо че работата на ядрената мощност може да продължи, е взето консервативно решение за спиране на блока и изпълнение на профилактични и ремонтни мероприятия, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност и експлоатационна надеждност на атомната централа.

След приключване на планираните дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи съгласно производствения график.