Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Техническа мисия на МААЕ в АЕЦ „Козлодуй”

  31.03.2023 14:16
Техническа мисия на МААЕ в АЕЦ „Козлодуй”

Мисия на МААЕ подкрепя ангажираността на АЕЦ „Козлодуй” по отношение на безопасността

От 20-ти до 31-ви март в АЕЦ „Козлодуй” беше проведена техническа мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на блокове 5 и 6 на атомната централа.

Като важен аналитичен инструмент за оценка на риска и за подобряване на безопасността при експлоатацията на ядрени електроцентрали, вероятностният анализ на безопасността периодично се актуализира. Предмет на независимата международна проверка беше последната актуализация на ВАБ, ниво 1, на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй”, извършена в периода 2020 – 2022 г. Анализът обхваща следните области: вътрешни събития, вътрешни пожари, вътрешни наводнения, сеизмика, всички външни събития, характерни за площадката на АЕЦ „Козлодуй”, други вътрешни събития и отчитане влиянието между блоковете при работа на пълна мощност, ниска мощност и при спрян реактор.

Целта на мисията беше да установи, че обхватът, използваните данни, прилаганите модели и подходи и получените резултати във ВАБ са в съответствие със стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия и международно признатите добри практики.

В проверяващия екип участваха 6 външни експерти от партньорски организации на МААЕ от Армения, Словакия, Унгария, Нидерландия, Хърватия, САЩ и трима представители на международната агенция. Те извършиха преглед на документацията и модела на ВАБ и обходи на производствената площадка. Обсъдени бяха конкретни теми от отделните области на ВАБ.

Проверката завърши на 31-ви март със заключително заседание, по време на което експертите от екипа на МААЕ представиха  отчета от мисията с резултатите от своята работа, които ще допринесат за поддържане на високото качество на ВАБ и осигуряването на безопасната експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”.