Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Община Мездра осигури работа на 11 младежи до 29 години по проект

  14.03.2023 16:26
Община Мездра осигури работа на 11 младежи до 29 години по проект

Община Мездра осигури работа на 11 младежи до 29 години по проект за младежка трудова заетост

В Община Мездра започнаха работа 11 безработни младежи до 29 години. Те са назначени като общи работници на пълен работен ден за срок от 5 месеца - от 1 март до 31 юли 2023 г.

Четирима от тях ще работят в Общинско предприятие „Чистота“, а останалите седем ще подпомагат дейността на четири селски кметства: по 2-ма в Брусен, Моравица и Ослен Криводол и 1 в село Лик.

Младежите, наети по проекта, ще бъдат обучавани от трима ментори, които притежават опит в ръководството и наставничество на лица, изпълняващи дейности, свързани с характера на длъжността.

Възнаграждението на наетите младежи е в размер на минималната работна заплата за страната, т. е. 780 лв.

Средствата за разкриването на новите работни места са осигурени след одобрен проект на Община Мездра по Проект „Нови възможности за младежка заетост”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

С изпълнението на този проект Община Мездра предоставя възможност на безработни младежи да придобият трудови навици и професионален опит. Същевременно той е продължение на политиката на общината в сферата на трудовата заетост за разкриване на нови работни места чрез кандидатстване по различни програми и мерки за заетост.