Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Образование

Работна среща в Мездра на педагози от област Враца

  27.02.2023 11:53
Работна среща в Мездра на педагози от област Враца

Развитие на умения на родителите за осигуряване на пълноценна грижа за детето в семейна среда дискутираха на работна среща в Мездра педагози от област Враца

Работна среща на тема „Ролята на екипа на детската градина по посока развитие на умения на родителите за осигуряване на пълноценна грижа за детето в семейна среда“ се проведе в Детска градина „Слънчице“ в гр. Мездра. Организатори бяха Регионално управление на образованието (РУО) - Враца и ДГ „Слънчице“.

В работната среща взеха участие директори, педагози и психолози от детски градини в област Враца, представители на РУО - Враца и на Община Мездра. За създаване на настроение темата беше представена по атрактивен начин - чрез флашмоб, от танцьори от Ансамбъл „Мездра“.

Целта на обучението беше подобряване на сътрудничеството между семейството и детската градина за споделена отговорност при обучението и възпитанието на децата чрез подкрепа, ангажираност и правилна комуникация, а основните задачи - идентифициране на потенциала на служителите и търсене на перспективи за развитие чрез участието им в квалификационни форми, свързани с конкретна цел, изграждане на единен работещ екип за подкрепа и партньорство в името на детето и развитие на родителските компетентности чрез участие в организирани квалификационни форми, открити практики и родителски клуб.

Участниците в срещата имаха възможност да наблюдават две открити практики в ателиета във втора и четвърта възрастови групи: екипна работа на деца, учители, родители, педагогически специалисти, помощник-възпитатели и помощник на учителя.

Във втората част, чрез презентацията „Счупеният мост“, детската градина домакин представи работещ модел за ефективно взаимодействие със семейството в ДГ „Слънчице“. Акцентите в нея бяха:

• Комуникационна стратегия - канали за комуникация със семействата на децата,

• „Мотивиращата сила на екипа“ - вътрешно институционална дейност на екипа и екипно изграждане на политики за подкрепа на семейството,

• Ефективни форми за развитие на компетентности и израстване в родителството - родителски срещи, социален тренинг, менторство, Ателие „Чудотворница“.

Работната среща приключи с „Дискусионно кафене“, в което Гергана Василева - началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ и Таня Борисова - старши експерт по предучилищно образование в РУО - Враца споделиха своите впечатления от обучението.

Калина АРСЕНОВА, директор на ДГ „Слънчице“ - гр. Мездра