Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура

Обществените библиотеки в област Враца: Центрове за информация, услуги и знание

  23.02.2023 16:41
Обществените библиотеки в област Враца: Центрове за информация, услуги и знание

През 2022 г. в област Враца работят 116 обществени библиотеки. Те са оборудвани с 405 компютърни конфигурации, 241 от които предоставят безплатен достъп до интернет за своите потребители. Изградени са 46 информационни центъра.

Въпреки че остават ангажирани с основната си мисия за предоставяне на достъп до знания и насърчаване на грамотността, ролята на библиотеките се простира далеч отвъд заемането на книги. Библиотеките днес са портал за достъп до нови услуги и място за комуникация и вдъхновяващи срещи.

Библиотеките, както никога досега, са в позицията да играят важна роля в подпомагането на гражданите в едно общество, което е по-отговорно към своите потребности и желания. Промените в обществото на знанието изискват осъвременяване и разширяване на библиотечните услуги, които трябва да са адекватни на тези промени. Съвременните библиотеки трябва да изпълняват много роли. Те трябва да посрещат увеличаващото се многообразие от читателски потребности и в същото време да пренасят знанието и ценностите през поколенията. Ето защо, за да реализират своя потенциал, библиотеките трябва да осигуряват широк диапазон иновативни услуги и да бъдат мост между традициите и предизвикателствата на новия ден.

Библиотеките притежават 1 537 556 библиотечни документи. Новите постъпления във фондовете са 18 643 - 4 310 чрез покупка и 14 333 от дарения. През 2022 година библиотеките от област Враца са регистрирали 20 279 нови потребители. Заетите библиотечни документи са 361 241, а посещенията - 291 455. Библиотеките от област Враца са кандидатствали по 84 проекта, като 63 от тях са одобрени и финансирани. Със своите 3 442 инициативи и събития, обществените библиотеки на територията на област Враца утвърждават мястото си на водещ културен и информационен център. Предоставяйки равен достъп до информация, успяват да приобщят всички жители на своето населено място и дават своя принос за развитие на местната общност.

Усилията са насочени главно към инициативите, които стимулират творческото мислене, талантите, креативността и интереса към търсене на знания и насърчаване на четенето.

През 2022 г. библиотечните специалисти от областта организираха множество инициативи с фокус върху инструменти и подходи за развитие и усъвършенстване на цифровите умения на своите потребители.

В изпълнение на задълженията си по Закона за обществените библиотеки за оказване на експертно-консултантска и квалификационна дейност Регионална библиотека „Христо Ботев” проведе редица семинари за повишаване на квалификацията и запознаване с нови добри практики. В обученията участие взеха всички библиотечни специалисти от област Враца.

Петя МАРИНОВА, Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца