Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Политика

Съпричастност с пострадалите от земетресението

  16.02.2023 16:50
Съпричастност с пострадалите от земетресението

На проведена днес среща между областният управител Георги Митов и Неджати Али, Районен мюфтия за Монтана, Враца и Видин, бяха обсъдени възможностите за помощ на пострадалите от опустошителното земетресение в Турция.

Областният управител подкрепя призива на Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България и приканва всеки, който желае да се включи в кампанията в помощ на пострадалите от земетресението може да го направи  на касите по Районните мюфтийства в страната и по банковата сметка на Мюсюлманското изповедание:

Търговска Банка "Д", IBAN: BG15DEMI92401000232957

BIC: DEMIBGSF

Като се посочи целта на дарението – за земетресението в Република Турция.

В такива трудни моменти от съществено значение е нуждата от солидарност и съпричастност, подкрепа и помощ за пострадалите.