Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
България

Засилено подхранване на дивеча след застудяване на климата

  03.02.2023 14:48
Засилено подхранване на дивеча след  застудяване на климата

Засилено подхранване на дивеча в ДЛС Витиня и ДЛС Русалка-Априлци след  застудяване на климата

Създадената организация за опазване на дивеча и неговото подхранване в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства на територията на „Северозападно държавно предприятие“ - ДЛС Витиня и ДЛС Русалка – Априлци. Подхранването на дивеча е едно от основните ловностопански мероприятия, произтичащо от Закона за лова. С появата на първите сериозни снегове и със закриване на ловния сезон, в
двете ловни стопанства се осъществява ежедневно зареждане на хранителните комплекси, оборудвани с биотехнични съоръжения и хранилки. Храната за дивеч е предимно концентриран фураж (царевица) и груб фураж (сено и люцерна). Освен това се набляга и на поддържането на т.нар. солища, които осигуряват необходимите за метаболизма на дивеча минерални вещества.
В обхвата на ДЛС Витиня ловните надзиратели полагат грижи за около 30 биотехнични съоръжения, от които се подхранват благороден елен, сърна, елен лопатар, муфлон, дива свиня. Тук местообитава и единственото в България стадо от тибетски як. Изминалата 2022-ра година се оказа особено семеносна за дървесния вид бук, който подсигури достатъчно
количество естествена храна за дивеча. Падналият 20-сантиметров сняг преди 10-тина дни обаче е предпоставка ловното стопанство да засили зареждането с фураж. Паралелно с това се следи за наличие на хищници или бракониерски набези, които се следят с фотокапани.
На територията на ДЛС Русалка –Априлци има два ловностопански участъка – Априлци и Черни Осъм, където състоянието на хранителните комплекси и движението на дивеча около тях се следи с камери. Грижата тук е за над 30 животни – благороден елен, сърна, дива свиня и елен лопатар.
Територията на стопанството вече е местообитание за 27 елена лопатар.