Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Община Мездра разширява системата за разделно събиране

  24.01.2023 12:11
Община Мездра разширява системата за разделно събиране

Община Мездра разширява системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

С цел разширяване на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в началото на тази година на територията на гр. Мездра бяха разположени пет контейнери за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии, предоставени от „Надин Холд“ ЕООД - София.

Контейнерите се намират в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в Професионална гимназия „Алеко Константинов“, в Професионална гимназия „Васил Левски“ и на касата на Кабелна телевизия „Интерсат“ в Търговски комплекс „Роял“.

Община Мездра има сключен договор с „Екобултех“ АД - София за събиране, транспортиране, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ВАЖНО!

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” (НУБА) са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:

Тежките метали, които се съдържат в НУБА, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролитите да попаднат във водоемите, канализационните води и почвата!

Ако имате такива отпадъци, можете да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете в контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни батерии, разположени на горепосочените места.

Община Мездра призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност!

Последни
Анкета
Какви мерки взимате за да се предпазите от грипа и вирусите?

Резултати