Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Обществено обсъждане на устройствен план на ж.к. „Васил Левски“

  17.01.2023 23:01
Обществено обсъждане на устройствен план на ж.к. „Васил Левски“

Обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план на ж.к. „Васил Левски“ 

На публичното обсъждане, което се проведе в залата на Общински съвет – Видин, присъстваха кметът на Общината д-р Цветан Ценков, главният архитект Десислава Евгениева, архитект Галина Антова и инженер Асен Цанков - представители на проектантския екип, общински съветници, ползватели на търговски обекти и жители на комплекса.

 „Наша роля като Община е да дадем възможност на всички граждани, които искат да развиват своя бизнес, да работят в една по-добра и приемлива среда“, каза д-р Цветан Ценков при откриването на събитието.

Главният архитект на Общината обясни, че като граници територията на ж.к. „Васил Левски“ е заключена  между улиците:  бул. „Панония“, ул. „Широка“, ул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Акад. Стефан Младенов“. Десислава Евгениева отбеляза, че най-същественото в разработката на Плана е територията на бившия базар, който по действащия план от 1985 г. е заложен като имот с предназначение „Пионерски дом“. Това налага разработването на нов подробен устройствен план за тази зона, който да конкретизира застрояването и в съседните терени.

Подробно проектът за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. „Васил Левски“ бе представен от арх. Галина Антова. Тя подчерта, че той е разработен в съответствие с действащия Общ устройствен план на град Видин и кадастралната карта. Това ще даде възможност на всеки един собственик, който има терен в тази зона, да строи в него или да преустрои съществуващата сграда. Предвижда се изграждането и на нови улици и зелени площи.

По време на обсъждането наематели на временни търговски обекти в района на ул. „Акад. Стефан Младенов“ поставиха въпроса какво конкретно се планира за територията на базара. Арх. Антова посочи, че идеята е тази зона да преобрази облика си. Като за целта в ПУП ще бъде заложено изграждането на нови обекти с модерна визия, които да отговарят на всички хигиенни и естетически изисквания.

Граждани от ж.к. „Васил Левски“ изтъкнаха като проблем липсата на достатъчно паркоместа според проекта и бяха обсъдени варианти как да бъде решен този въпрос.

Възражения и предложения по проекта могат да се подават до 23.01.2023 г. (включително) в Центъра за административно обслужване към Община Видин на пл. „Бдинци“ №2.

17.01.2023

 

Последни
Анкета
Какви мерки взимате за да се предпазите от грипа и вирусите?

Резултати