Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Стартира данъчната кампания в Община Видин

  16.01.2023 18:15
Стартира данъчната кампания в Община Видин

От днес започна събирането на местните данъци и такси за 2023 г. Жителите на Община Видин могат да заплатят данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци, данъка върху превозните средства, патентния и туристическия данък, както и таксата за притежаване на куче.

Има възможност задълженията за настоящата година да се заплащат както в брой или чрез ПОС терминал на касите в отдел „Местни данъци и такси“ към Община Видин, така и по банков път, на касите на ИЗИ ПЕЙ в цялата страна, в офисите на „Фаст пей“, Търговска банка Д, Банка ДСК, „Български пощи“, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ, ОББ, НАП чрез ИЗИПЕЙ и на касите в кметствата на населените места в Общината.

Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2 май тази година. Данъкът върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци могат да се платят и на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 31 януари. Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за предходната календарна година. Справка за размера на данъчните задължения може да бъде направена на сайта на Общината, в раздел „Местни данъци“: https://94.139.221.190/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf, като за целта е необходим ПИН код. Банковата сметка и кодовете за вид плащане са публикувани в същия раздел на сайта. За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2023 г. може да се обърнете към отдел „Местни данъци и такси“ на място в сградата на Общинската администрация на пл. „Бдинци“№2 или на телефон 094/609 428.

16.01.2023

 

Последни
Анкета
Какви мерки взимате за да се предпазите от грипа и вирусите?

Резултати