Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Монтана

Отчуждават имоти заради пътя „Видин - Ботевград

  04.01.2023 18:15
Отчуждават имоти заради пътя „Видин - Ботевград

Съгласно правителствено решение се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на участък от Път I-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“ на територията на областите Видин и Монтана. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен плен за трасето. Те се намират в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци в област Видин, както и с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана в област Монтана. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Последни
Анкета
Какви мерки взимате за да се предпазите от грипа и вирусите?

Резултати