Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

ОИЦ-Видин представи новите програми за периода 2021-2027 г.

  30.11.2022 18:01
ОИЦ-Видин представи новите програми за периода 2021-2027 г.

Днес екипът на Областен информационен център-Видин проведе среща на тема „Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.“. В събитието, част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за представяне на програмите от третия период, се включиха кметът на Община Ружинци Александър Александров, експерти от Община Видин и представители на областната администрация и неправителствения сектор.  

Те бяха запознати от управителя на ОИЦ-Видин Мариела Савкова с програмите „Техническа помощ“, „Транспортна свързаност“, „Развитие на регионите“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Морско дело, рибарство и аквакултури“, „Околна среда“, „Образование“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за храни и основно материално подпомагане. Савкова изтъкна особената важност на социално-икономическото въздействие на програмите и изграждането и засилването на партньорствата между бенефициентите.

Експертът Яна Гъркова посочи, че с оглед отчитането на пропуските в първите два периода, в третия период ще се засили подкрепата за Северна България и се очаква 50 % от европейското финансиране да се инвестира в тази част на страната.

Кметът на Община Ружинци Александър Александров подчерта, че ръководената от него община в максимална степен се възползва от европейската солидарност, но е необходим специален фокус върху малките общини. Например за Ружинци, предвид възрастовия профил на населението, е необходимо преоборазуването на закритите училища в ЦНСТ. Александров отчете като проблеми и отчитането по процедурата за топъл обяд, като и малкото бройки, предвидени за общината по процедурата „Грижа в дома“.

Началникът на отдел “Регионално развитие, управление на проекти и планиране” в Областна администрация-Видин Анелия Влаховска акцентира на важността за бенефициентите от региона на новия инструмент ИТИ и необходимостта от провеждане на специална информационна среща от ОИЦ по темата. Тя призова и за активност на публичния сектор по предстоящата процедура за енергийна ефективност на обществените сгради.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Последни
Анкета
Какви мерки взимате за да се предпазите от грипа и вирусите?

Резултати