Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура

Читалището в село Долна Кремена търси библиотекар

  23.11.2022 18:35
Читалището в село  Долна Кремена търси библиотекар

Народно читалище „Просвета-1897“ - с. Долна Кремена обявява вакантно място за длъжността „Библиотекар“

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1897“ - С. ДОЛНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА обявява

ВАКАНТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „БИБЛИОТЕКАР“.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст),

2. Диплом за завършено образование,

3. Професионална автобиография/ CV,

4. Мотивационно писмо.

Документите се подават в библиотеката на читалището: с. Долна Кремена, община Мездра, пл. „Христо Ботев“ №1, от 28 ноември до 9 декември 2022 г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 16 декември 2022 г. (петък) от 14:00 часа на място в читалището.

За допълнителна информация и контакти: тел. 0886 83 02 49, Милка Пухалска.