Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура

Излезе от печат историята на Локомотивно депо - Мездра

  22.11.2022 16:03
Излезе от печат историята на Локомотивно депо - Мездра

Излезе от печат историята на Локомотивно депо - Мездра: „Сърцето на железницата“

Вече е факт книгата за стогодишната история на Локомотивното депо в Мездра (Мездра, 2022 г., „ЛГ График“ - Враца). Тя е съставена и издадена по инициатива на бившия машинист и синдикален деец, колоритният, самобитен поет Димитър Стойнов. Книгата излиза почти десет години след отбелязването на юбилея през 2013 г. Изданието съдържа много интересен доклад на дългогодишния началник на депото инж. Любомир Драганов. Негови съавтори са Димитър Стойнов и Боно Стефанов - бивши машинисти, днес пенсионери. Има две интервюта с инж. Драганов и Стойнов.

Както се отбелязва в книгата, Локомотивното депо играе особена, важна роля за развитието на гр. Мездра и общината, за разрастването и усъвършенстването на цялата железопътна мрежа в Северозапада, както и в страната. Намерени са много интересни факти от годините на създаване и развитие на Локомотивното депо, на хората, работили там, на специалисти и ръководители, на стотиците железничарски семейства.

Вълнуващи са редовете, пресъздаващи живота на депото, защото то е свързано непосредствено с живота на служителите, на техните семейства, които също са част от съдбата на железничаря. Отбелязва се изключителната дисциплина, отговорността и тежкия труд по ремонта и поддържането на локомотивите и вагоните. Исторически поврат е преминаването от парна на дизелова и електрическа тяга, което променя философията, съдържанието и спецификата на всички дейности, на знанията и опита на работещите там.

Локомотивното депо е неразделна част от историята на самия град, защото освен че дава поминък, то отваря нова страница в живота на хората в този регион. Повишава се културният статус, променя се професионалната ориентация на хората, разширяват се контактите с цялата страна и света. На пръв поглед публикуваните материали са свързани с новостите, които навлизат в железницата, но те са неизменна част от съдбата на хората, те променят виждането и отношението към събитията и цялата действителност.

Книгата не е предназначена само са специалистите, тя е литературен факт, който се отнася за всеки читател. Затова е и благодарността на авторите към всички, които пресъздават миговете от тази трудова и професионална история на локомотивното депо.

Който не е бил във влака, в машините и задимените халета, може да усети и поезията на този тежък и изключително отговорен труд. А това авторите пресъздават с много любов, човещина и професионализъм.

Книгата ще бъде представена официално на среща с ветераните на депото, но тя е неизменна част от сегашния и бъдещ културен живот на града и региона, както и на съставните депа в Бойчиновци, Видин, Червен бряг.

Нека пожелаем „На добър път!“ на това прекрасно издание, здраве и дълъг живот на неговите създатели!

Георги АПОСТОЛОВ, редактор на книгата