Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Краезнание

Дарителство за Читалище "Развитие” - Бяла Слатина

  21.11.2022 12:53
Дарителство за Читалище \

130 години  Читалище „Развитие” – Бяла Слатина         

             Стародавна черта от характера на българина е дарителството. Утвърдило се като явление в живота му, то е израз на висока хуманност и патриотизъм.

Още от основаване на читалището членовете му започват да даряват дребни суми за издръжка и предмети за обзавеждане. През януари 1907 г. Григор Петков дарява за читалищното обзавеждане една картина с ликовете на македонски дейци, която Настоятелството с благодарност приема.

            Няколко месеца по-късно Управата обявява за почетни членове Тодор Тодоров и Григор Найденов - дарили по 20 лева в полза на читалищната каса и братя Царвулкови, дарили 36, 45 лв. Годините са трудни и всеки лев се приема с благодарност.

           Щедри и безкористни жестове на дарителство проявяват Христо Цаков -читалищен член, подарил 1000 лева. Събранието го провъзгласява за почетен член и натоварва настоятелството да постави портрета му в читалищния салон.

           Свещенникът Петър Симеонов подарява 20 лева, а наследниците на бившия председател Васил Бенчев предават на читалищното настоятелство влогова книжка № 243/19 март 1918 година за 1082 лева.

 През 1919 година даренията са в полза и за обогатяване книжния фонд на читалнята.

♦ Министерството на просвещението подарява 75 тома.

♦ Георги Топалов - адвокат - 30 тома.

♦ Ст. Евстатиев - счетоводител в БНБ, клон Бяла Слатина подарява ценната за онова време книга – „Ръководство за нареждане на библиотеката” - 1 том Тогава библиотеката разполага едва с 891 тома.

          В порядъка на годините даренията не всякога имат парични измерения. През декември 1922 г. руснака Николай Игнатиевич Пенарис организира на свои разноски танцувален курс при читалището.

          На годишно отчетно събрание през март 1928 година за голям принос в културния и обществен живот на читалището за почетни членове са провъзгласени Христо Петков, Стоян Божинов, Гроздю Петков и Христо Минев, а за благодетелен член в регистрите е записан Димитър Мицов.

         Дарителството за читалище "Развитие" има най-голямо проявление по време на строежа на новата сграда /1935-1940 г./. В писмо № 4133/22.05.1937 г. кмета на Градска община Бяла Слатина съобщава на Управата, че поставя на разположение на читалищното настоятелство сумата от 200 000 лева заедно с част от надниците на неотбитата общинска трудова повинност за строежа на новия читалищен дом.

         През август 1938 година в доброволната акция за събиране на средства по строежа се включва цялото население на Бяла Слатина.

Само от жителите на ул. "Любен Каравелов" комисия от целия Управителен и Контролен съвет при читалището набират от дарения 3 270 лв.

Не остават назад и читалищните членове. Божин Ст. Божинов, Васил Илиев, Фр. Спиридонов, Асен Драгнев, д-р Петко Слабаков отделят по 1 000 лева лични средства; Георги Бъчваров дарява 2 000 лв., а кмета Драгомир Влъчков - 3 000 лв.

        На общо събрание от 8 септември 1938 година е взето решение: ".„имената и даренията на всички дарители да бъдат вписани в специална КНИГА ЗА ДАРИТЕЛИТЕ".

        В архивите на читалището е запазена интересна преписка с дарителя Тодор Златанов Недков - индустриалец и търговец от София, изпратил 5 000 лева като подарък за новата 1942 година. "Желая тази сума да се изразходва за полезни неща или инициативи за читалището" е изискването на дарителя.

         "Почитаеми господине - отговаря председателя - получих сумата от 5 000 лв., която Управителния ни съвет прие с голямо удоволствие и реши с тая сума да направи една голяма масивна маса, която да поставим в средата на читалнята ни с надпис "ПОДАРЪК ОТ ВАС""

         През 1944 година Тодор Златанов Недков продължава дарителската си дейност като подарява на читалището един роял "Бехщайн" - 200 000 лв., комплект мека мебел и столове на стойност 40 000 лв.

        В благодарственото писмо на читалищната управа ще следва: "...Така направена тая маса и подарените ни от Вас гарнитура - кресло и столове ще представлява най-големия подарък на читалището ни." Провъзгласен е за благодетелен член.

        През 1958 година в читалището постъпва дарение от наследниците на Васил Цветков Гашовски - дългогодишен учител в града и околните села, общественик, есперантист, един от основателите на Белослатинското просветно дружество. Дарените 500 тома художествена и специализирана литература обогатяват библиотечния фонд на читалнята.

        През 1959 година за дългогодишна и доблестна служба в полза на културния храм със сребърни значки са удостоени читалищните дейци:

♦ Кирил Георгиев Трайков

♦ Костадина Кр. Цървенкова

♦ Васил Маринов Вълешков

        Поддържайки добри взаимоотношения с всички културни дружества в града и въпреки финансовите затруднения, читалището също прави дарителски жестове.

        На общо събрание през декември 1907 година самоотверженият и родолюбив читалищен деятел Иван Бояджиев поставя въпроса за образуване дружество за подпомагане на читалищни членове, изпаднали в трудност. След смъртта му неговите наследници даряват богатата му лична библиотека на читалището.

        На 13 февруари 1921 година събранието гласува на Настоятелството кредит от 5 000 лева и закупува музикални инструменти за Музикалното дружество в града, за което получава гореща благодарност.

        На 3 март 1984 година към читалището е създадена художествена галерия с дарения на Цола Драгойчева, Врачански и Белослатински художници. Постоянната експозиция включва над 92 платна.

        Юбилеят е хубав повод да си спомним с благодарност дарителите на читалище "Развитие" - Бяла Слатина, което ще поддържа народностния дух и родолюбивата памет за поколенията.

Маргарита ВАСИЛЕВА, Държавен архив - Враца