Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Обновяват уличното осветление на Враца

  19.11.2022 22:28
Обновяват  уличното осветление на Враца

Започва изпълнението на строително-монтажните работи по уличното осветление, част от проект „Модернизация на уличното осветление в община Враца”. Дейностите стартират от ул. „Братя Миладинови“.

Проектът цели повишаване на енергийната ефективност, технологично обновление и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление. Основните дейности включват подмяна на 927 бр. осветителни тела, монтаж на 380 бр. соларни лампи за тротоарни пространства, доставка и монтаж на нови средства за мониторинг на енергопотреблението и оборудване към системата за управление. Предвидените за модернизация участъци обхващат основни пътни артерии в града.

Проектът се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“. Стойността на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 125 216.82 лв.