Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

Отстраниха аварията на довеждащия водопровод

  16.11.2022 15:41
Отстраниха аварията на довеждащия водопровод

Тази сутрин, в 01:45 часа, успешно бе отстранена аварията на основния
довеждащ водопровод от хидровъзел „Среченска бара“.
Благодарение на добрата работа на екипите на ВиК Враца, със силно
ограничен воден ресурс не се стигна до прекъсване на водоснабдяването в
гр.Враца и гр.Мездра.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца