Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

Ремонт в подстанции води до смущения на електрозахранването

  10.11.2022 10:27
Ремонт в подстанции води до смущения на електрозахранването

Ремонт в подстанции на ЕСО ще доведе до смущения на електрозахранването в населените места на територията на община Враца . Смущенията ще обхванат периода 14-22 ноември 2022 г.

 Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва ремонтни дейности в своите подстанции Враца – 1 и Враца - 2, свързани с реконструкция на въздушен електропровод 110 kV, собственост на ЕСО. Осъществяването на ремонтните дейности налагат промяна в схемата на електрозахранване от подстанциите от 08.00 ч. на 14.11.2022 г. до 18.00 ч. на 22.11.2022 г. За този период са възможни смущения на електрозахранването в населените места на територията на Община Враца.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

 

Пресцентър на Електрохолд България

е-mail: [email protected]