Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
КДК

Покана за отчетно изборно събрание на КДК

  25.09.2022 18:12
Покана за отчетно изборно събрание на КДК

На основание чл.16 и чл.19 от Устава на СНЦ „Клуб на дейците на културата” /КДК/ - Враца, Управителният съвет на КДК насрочва Отчетно-изборно събрание, при следния дневен ред :

- Отчет за работата на КДК за изминалия мандат

- Финансов отчет, дарители

- Становище на Контролната комисия

- Избор на нови органи на управление- Председател, Управителен съвет и Контролна комисия

- Разни – организационни въпроси, изказвания, препоръки, дебати

Събранието ще се проведе на 26-ти октомври 2022 г. /сряда/ от 10.30 часа в Къща КДК, гр.Враца, улица „Георги Пенчев” № 3.

При неявяването на нужното число членове на КДК, то се отлага с един час по-късно и се провежда при същия дневен ред с наличното число присъстващи, като се счита за законно.

 

Управителен съвет на КДК – Враца

25-ти септември 2022 година

Гр.Враца