Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Краезнание

С около 4 000 души е намаляло населението на община Мездра

  17.10.2022 18:16
С около 4 000 души е намаляло населението на община Мездра

С около 4 000 души е намаляло населението на община Мездра през последното десетилетие

Единственото населено място в общината с положителен прираст през периода 2011-2021 г. е Крета, непроменен е броят на жителите на Ребърково

С 4 079 души е намаляло населението на община Мездра през последните десет години. Това показват окончателните резултати от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, което беше извършено през периода 7 септември - 10 октомври 2021 г. Според тях към 7 септември м. г. община Мездра наброява 17 669 жители, докато при предходното преброяване през 2011 г. жителите на общината са били 21 748.

За сравнение: през 2001 г. общината е имала 25 879 жители (+8 210), през 1992 г. - 28 987 жители (+11 318), а през „върховата“ в демографско отношение 1985 г. - 31 023 жители (+13 354).

Населението на гр. Мездра също продължава да намалява - с около 2 000 души през периода 2011-2021 г. Според данните от Националния статистически институт (НСИ), към 7 септември м. г. общинският център има 8 891 жители. За сравнение: при преброяването през 2011 г. Мездра е имала 10 918 жители (+2 027), през 2001 г. - 12 445 жители (+3 554), през 1992 г. - 13 006 жители (+4 115), а през 1985 г. - 13 709 жители (+4 818).

Отрицателен демографски прираст е налице в 25 от 27-те съставни села на общината. Най-сериозно през последното десетилетие е намаляло населението на най-голямото село - Зверино, чийто жители са се стопили от 1 728 през 2011 г. на 1 500 през 2021 г. (-228).

Следват:

• Игнатица: -185 жители (439 през 2021 г., при 624 през 2011 г.),

• Лик: -151 жители (240/2021 г., 391/2011 г.),

• Моравица: -150 жители (575/2021 г., 725/2011 г.),

• Елисейна: -141 жители (226/2021 г., 407/2011 г.),

• Оселна: -137 жители (336/2021 г., 473/2011 г.),

• Типченица: -122 жители (291/2021 г., 413/2011 г.),

• Лютиброд: -107 жители (248.2021 г., 355/2011 г.),

• Царевец: -97 жители (285/2021 г., 382/2011 г.),

• Боденец: -85 жители (485/2021 г., 570/2011 г.),

• Върбешница: -77 жители (318/2021 г., 395/2011 г.),

• Лютидол: -71 жители (184/2021 г., 255/2011 г.),

• Горна Кремена: -65 жители (422/2021 г., 497/2011 г.),

• Горна Бешовица: -63 жители (122/2021 г/, 185/2011 г.),

• Долна Кремена: -63 жители (499/2021 г., 562/2011 г.),

• Очиндол: -49 жители (116/2021 г., 165/2011 г.),

• Старо село: -45 жители (92/2021 г., 137/2011 г.),

• Брусен: -40 жители (396/2021 г., 436/2011 г.),

• Злидол: -36 жители (85/2021 г., 121/2011 г.),

• Цаконица: -35 жители (65/2021 г., 100/2011 г.),

• Ослен Криводол: -32 жители (103/2021 г., 135/2011 г.),

• Руска Бела: -28 жители (373/2021 г., 401/2011 г.),

• Кален: -27 жители (80/2021 г., 107/2011 г.),

• Дърманци: -26 жители (330/2021 г., 356/2011 г.),

• Крапец: -12 жители (344/2021 г., 356/2011 г.).

Единственото населено място в общината с положителен прираст през периода 2011-2021 г. е Крета: +20 жители (238/2021 г., 218/2011 г.). Непроменен остава броят на жителите на Ребърково: 346 и през 2021 г., и през 2011 г.

Най-многолюдните села след Зверино са Моравица - 575 жители, Долна Кремена - 499, Боденец - 485, Игнатица - 439 и Горна Кремена - 422. Челната десетка допълват: Брусен - 396, Руска Бела - 373, Ребърково - 346 и Крапец - 344.

На другия полюс са Цаконица с едва 65 жители, Кален - 80, Злидол - 85 и Старо село - 92.

По пол жените са 9 052, а мъжете - 8 617. Спрямо преброяването през 2011 г., жените са намалели с 2 014, а мъжете с 2 065.

По възраст данните за населението на община Мездра към 07.09.2021 г. са следните: от 0 до 4 г. - 660 души, от 5 до 9 г. - 688, от 10 до 14 г. - 783, от 15 до 19 г. - 712, от 20 до 24 г. - 698, от 25 до 29 г. - 856, от 30 до 34 г. - 965, от 35 до 39 г. - 971, от 40 до 44 г. - 1 094, от 45 до 49 г. - 1 334, от 50 до 54 г. - 1 483, от 55 до 59 г. - 1 283, от 60 до 64 г. - 1 429, от 65 до 69 г. - 1 369, от 70 до 74 г. - 1 324, от 75 до 79 г. - 978, от 80 до 84 г. - 599, 85+ г. - 443.

Според експерти от НСИ, основните причини за негативните демографски тенденции, които се наблюдават у нас през последните три десетилетия, са, от една страна, отрицателният естествен прираст поради високата смъртност и ниската раждаемост, а от друга страна - динамичните миграционни процеси, предимно по икономически причини. Тревога буди също трайното застаряване на населението. Аналогични демографски процеси като тези в община Мездра се наблюдават в повечето общини в страната.