Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Приемат заявления за стипендии на студенти

  19.09.2022 14:38
Приемат заявления за стипендии на студенти

Започва приемът на заявления за отпускане на стипендии на студенти от филиала на РУ „Ангел Кънчев“

Община Видин съобщава, че от 20 септември 2022 г. могат да се подават заявления за отпускане на стипендии на студенти, приети в първи курс, редовна форма на обучение, по специалността „медицинска сестра“ на професионално направление „Обществено здраве и здравни грижи“ за академичната 2022/2023 година на Русенския университет „Ангел Кънчев” - филиал Видин. Ще бъдат подпомогнати 9 (деветима) първокурсници.

Заявлението и документите към него се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване в Община Видин до 17:00 часа на 7.10.2022 г.

        Подробна информация, както и образец на заявлението и на декларацията, са достъпни на сайта на Община Видин на следния линк:

https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/administration/education

        Същите могат да бъдат получени и в Центъра за административно обслужване, на гише „Общо деловодство“.

        Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се разглеждат.

Допълнителна информация на телефон: 094/609 498 и 094/ 609 475.

19.09.2022

 

Последни
Анкета
Подготвихте ли децата за новата учебна година?

Резултати