Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Делегация от Германия посети град Видин

  15.09.2022 18:27
Делегация от Германия посети град Видин

Писмо за намерение е подписано между Община Видин и германски инвеститори

Делегация от провинция Баден-Вюртемберг (Федерална република Германия) бе на посещение днес във Видин. Съставът й включва представители на държавни институции, на местната власт и на съсловни организации от германската провинция, както и на бизнеса и научните среди. Целта на визитата е проучване на възможностите за реализиране на проект, свързан със създаването на нови енергийни мощности, използващи биомаса и остатъчни продукти от селското стопанство.

Участие в срещата взеха заместник-кметовете на Община Видин Цветомира Илиева, Борислава Борисова и Десислава Тодорова, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ инж. агр. Янчо Василев, управителят на Областния информационен център Мариела Савкова и др.

Заместник-кметът Илиева приветства участниците в делегацията от името на кмета д-р Цветан Ценков и заяви: „Радваме се, че вниманието е фокусирано върху нашия регион и искрено се надявам, че тази среща ще постави основата за реализирането на иновативните намерения в сферата на нови зелени технологии“.

Директорът на ОД „Земеделие“ представи информация относно незаетите земеделски земи на територията на област Видин, като подчерта значимостта на този ресурс.

По време на срещата бе представен подробно пилотният проект, който е насочен към реализиране на устойчива биоикономика в региона. Бяха подчертани положителните икономически, социални и екологични ефекти, които реализацията му би донесла за Видин.

Членовете на делегацията благодариха на ръководството на Община Видин за гостоприемството, както и за изразената от страна на кмета д-р Цветан Ценков и на неговия екип подкрепа за реализацията на бъдещата инициатива.

В края на работната среща двете страни подписаха Писмо за намерение, с което заявяват готовност да си сътрудничат за осъществяване на значими местни инициативи, основно в областта на биоикономиката и на свързания с това транснационален трансфер на технологии, с цел създаване на устойчиви работни места в Дунавския регион.

По време на проведените от германската делегация разговори във Видин, възникнаха идеи за обучение на специалисти и на млади хора, което да е основа за създаване на научно-технически център за трансфер на технологии.

15.09.2022