Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

Община Враца информира за „Местни данъци и такси“

  14.09.2022 15:23
Община Враца информира за „Местни данъци и такси“

Община Враца информира лицата, които подават декларация по образец в Дирекция „Местни данъци и такси“ за имотите на територията на общината, които няма да се ползват през цялата /следваща/ година за промяна в срока на подаване – до 31 октомври на текущата година.

Крайния срок за подаване на Заявление за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти според количеството на битови отпадъци е 31-ви октомври.

Подадените образци след определения срок - 31 октомври – няма да са от значение при определянето на таксата за битови отпадъци за следващата година.

Последни
Анкета
Подготвихте ли децата за новата учебна година?

Резултати