Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
България

Крайният срок за регистрация на гераните е 28 ноември 2022 година

  07.09.2022 23:07
Крайният срок за регистрация на гераните е  28 ноември 2022 година

Има по-малко от 3 месеца, за да регистрирате  личния си кладенец в съответната Басейнова дирекция по неговото местонахождение. Ако не е регистриран, геранът не може да се ползва, гласи Законът за водите. Крайният срок да се регистрира е до 28 ноември 2022 г. според промяна в закона, публикувана в Държавен вестник на 1 декември 2020 г. Тогава срокът бе удължен за пореден път, защото голяма част от хората се сетиха за изискването малко преди изтичането на предишния краен срок.

Регламент

Решението да се изгради регистър на кладенците се залага със Закона за водите през 1999 година. Собственикът на кладенец за лични нужди има право да ползва до 10 куб. м вода на денонощие за битови нужди, напояване на градината и домашните животни в домакинството безплатно.

За разлика от съоръженията за стопански нужди за домашните герани не се изисква монтиране на водомери и не се заплащат държавни такси или данъци.

Хората, които имат стар кладенец, изкопан в двора, също трябва да подадат заявление за вписването му в регистъра. В него трябва да се запишат трите имена на собственика на имота; данни за поземления имот и за какво се ползва, дълбочина и диаметър на кладенеца, как ще се черпи водата от него и за какви цели.

Регистрацията е необходима, за да се защитят интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците, обясняват от екоминистерството. При установяването на незаконни съоръжения след 28 ноември 2022 г. те ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност, гласи законодателството.

 Преброяване на кладенците за лични нужди показва, че към 2007 г. в страната има над 500 000 кладенци за лични нужди. При аварии във водопроводната мрежа и източници на вода именно тези кладенци спасяват населението.