Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Избори

Отпечатват над 168 хил. хартиени бюлетини за област Враца

  02.09.2022 17:44
Отпечатват над 168 хил. хартиени бюлетини за област Враца

Във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини РИК Враца излезе със становище да бъдат отпечатани 168 600 бр. при спазване на чл. 209, а от Изборния Кодекс.

Заявени са 12 броя СУЕМГ и след изготвяне на график съвместно с областния управител и кметове на общини ще се извърши обучение по места.

 Районна избирателна комисия в шести изборен район Врачански със свои решения е регистрирала 28 политически партии и коалиции с кандидатски листи в определения от ЦИК срок 30 септември 2022 г.

Пълномощниците на политическите формации могат да получат удостоверенията на кандидатите си надлежно оформени в РИК06 Враца, на адрес: гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 1.

 Със свои решения РИК 06 – Врачански изборен район назначи всички СИК на територията на областта, като беше изготвено служебно разпределение за община Борован, за която на консултациите не са постигнали съгласие.

Всички решения на РИК 06 – Врачански изборен район се публикуват своевременно на сайта на комисията, както и се поставят на определените за това места.

Комисията работи в спокойна обстановка при спазване на законовата уредба.