Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Добрият пример: Световен гигант осигурява прехраната

  31.08.2022 14:14
Добрият пример: Световен гигант осигурява прехраната

Добрият пример: Световен гигант осигурява прехраната на средно голям български град. Либхер инвестира над 130 милиона евро в трите си завода, 85 милиона евро за детайли е платил миналата година на поддоставчиците си у нас

Над 130 милиона евро е инвестирал през последните 22 години в Тракия икономическа зона /ТИЗ/ световният гигант „Либхер“. Първото предприятие на немската група е на „Либхер-Хаусгерете Марица” за производство на хладилници и фризери, което работи от 2000 г. Вторият завод - за производство на климатични системи за релсов транспорт - влак, трамвай и метро, и на охладителни модули за хладилни ремаркета, е на дружеството „Либхер - Транспортейшън Системс Марица”. Третата инвестиция в рамките на Пловдив беше официално открита на 1 юли 2022 г. - производствена база за бетоновози на „Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“.

„Либхер“ е от най-известните успешни истории у нас, пример за невероятно прогресивното развитие на Пловдив и ТИЗ, казва инж. Пламен Панчев. Изпълнителният директор и основател на Тракия икономическа зона – най-голямата индустриална зона в Източна Европа, сочи още един факт, който обикновено не се афишира.

„Либхер“ не само е един от най-големите работодатели и фирми с мащабни инвестиции на всеки няколко години. Дейността на немската група тук привлече още няколко чуждестранни компании, нейни контрагенти, които откриха заводи в ТИЗ. „Либхер“ работи и с много местни подизпълнители, което означава, че благодарение на тази фирма в региона са осигурени хиляди постоянни работни места. Без преувеличение може да се каже, че концернът „Либхер“ реално в голяма степен обезпечава прехраната на един средно голям български град.

Инж. Панчев дава конкретни факти в подкрепа на своето твърдение: в трите завода на фирмата работят над 2 500 служители. Над 7 000 души са в компаниите - подизпълнители на „Либхер“. Когато се прибавят и членовете на средното българско семейство, тогава този брой стига до 25 000 – 30 000. Сред най-големите контрагенти на „Либхер“ са компаниите „Готмар“, „Мекалит България“, „Мони МГ“, „Техмаш БГ“, „Ем енд Джи“, „Туристстрой Царацово“, „Таневпласт“, „Тела – Иван Ангелчев 1“ и др.

За 2021 година 76  български доставчика са продали на трите завода детайли за производството за 85 милиона евро, допълват с информация от концерна. За същата година „Либхер-Хаусгерете Марица” /производство на хладилници и фризери/ е закупил детайли за 215 милиона евро от общо 301 доставчика – от които 76 български.

„Либхер“ е един от големите данъкоплатци в държавата и ключов производител на почти изцяло експортно ориентирана продукция, което е изключителен плюс за българската икономика. Компанията е известна като коректен работодател с едни от най-високите възнаграждения в Пловдивска област. Фирмата подпомага кариерното развитие, дава и широка гама от социални придобивки.

„Либхер“ е първата чуждестранна компания в ТИЗ, която създаде собствен учебен център. Това ясно показва грижата на ръководството за професионалното израстване на работещите във фирмата, за тяхното личностно развитие, което води и до по-високи трудови възнаграждения. Компанията е и от първите, реално подкрепящи българското образование. Тя е партньор с няколко университета и професионални гимназии, като подпомага обучителния процес в тях, допълва инж. Панчев. Примерът с „Либхер“ амбицира екипа на ТИЗ в привличането на все повече инвеститори от чужбина и страната.

Кратка информация за компанията

Германската фирмена група „Либхер“ е световен производител с над 50 хил. сътрудници, които допринасят за технологичния напредък в различните ѝ отрасли. Концернът, който е 100% семейна собственост, дължи своя глобален успех и популярност на върховите си постижения в множество области - от земекопна и строителна техника, минно дело и различни видове кранове, през системи за автоматизация, транспортна, авиационна и космическа техника и компоненти до разработка и производство на домакински и професионални охладителни уреди.

„Вече над 70 години стремежът към иновации и безкомпромисният ангажимент на „Либхер“ към качеството са гаранция за доволни и лоялни клиенти във всички продуктови области“,  коментират от компанията.

На снимките:

Заводът на „Либхер-Хаусгерете Марица“
Обучителен процес в „Либхер“
Част от продуктите на „Либхер“