Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Кампания срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

  16.08.2022 14:56
Кампания срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

Община Враца с кампания срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

От 23-ти август, местната администрация стартира превантивно-информационна кампания, насочена срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в града.

В първия етап от инициативата гражданите ще бъдат запознати с начините за депониране на различни видове отпадъци безплатно. Изготвени са информационни материали, които ще бъдат разпространени в жилищни сгради, обществени места и институции.

Регулярно в кварталите на града ще се организират изнесени приемни от местната администрация, чиято основна цел е да информират живущите и да отговарят на въпроси, свързани с правилното оползотворяване на отпадъци от домакинствата.

Експерти от Община Враца ще запознаят собствениците на обекти и всички юридически лица с възможностите за лесно и регламентирано депониране на хартиени отпадъци, опаковки и други, генерирани от търговската дейност.

През месец септември ще бъде разкрит и дежурен телефон за подаване на сигнали/въпроси от гражданите, свързани основно с изхвърлянето на отпадъци.

Успоредно с провеждането на информационната кампания, ще се извършват и съвместни проверки от Инспектората и експерти от местната администрация за спазването на действащите наредби във Враца.