Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

КЕВР утвърди цената на газа за юни

  10.06.2022 15:25
КЕВР утвърди цената на газа за юни

Цената е с 13% по-ниска в сравнение с май

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано от 1 юни 2022 г., в размер на 141,36 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената от 141,36 лв./MWH е с 13% по-ниска в сравнение с м. май и е под цената на газа за м. април, което доказва, че осигурените доставки на втечнен газ са реална алтернатива на едностранно прекратения от „Газпром“ договор.