Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура

Юбилейна изложба на Ивета Михайлова във Враца

  26.05.2022 13:34
Юбилейна изложба на Ивета Михайлова във Враца

Юбилейна изложба под надслов „Кръстосай дух с огнен меч“- Геометрия на новото време“ откри художничката Ивета Михайлова във Враца. Авторката беше представена от Христо Божков- уредник в Художествената галерия.  Експозицията включва 4 маслени платна, 8 глифа и 30 графични творби, създадени в периода 2018-2022 г.

Като смислов елемент е представен огънят на българите. Жаравата в която са газели, с вяра в бъдещето, като символ на българският дух, преминавайки през вековете в по-висша форма на самосъзнание и желанието им да предадат на идните поколения любовта към изкуството, културата и единството на българската нация. От друга страна е поставен препинателен знак за навлизането ни в епохата на „Новото време“, което подложи всички нас в условията на дехуманизацията, стреса и една различна реалност. Авторката е използва елементарните форми, като графичен изказ на новото време.

 През 2021г. Ивета Михайлова е един от стоте избрани автори представени в каталога „Цветът като акцент“ на Брюксел арт вюе 2021г. с графиките „Формите и техните конфигурации“ 2021

Ивета Михайлова е родена във Враца през 1971 година. Ивета Михайлова е магистър „Икономика и управление на социалните дейности и специалност „Мениджмънт на културата“ ,ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград, притежава квалификации в областта на изкуството и графичния дизайн.

През годините работи като председател на ПТК- АРТ Комерс, старши експерт-отдел хуманитарни дейности-Община Бяла Слатина и преподавател към Медицински университет София, Филиал Враца.

Творческата й дейност започва през 1996 г. в областта на живописта и приложното изкуство, а от 2008 г. - в сферата на рекламата, графичния дизайн на печатни материали и арт-фотографията. През годините участва в 11 сборни художествени изложби в страната, с маслени портрети и пейзажи в реалистичен стил, приложни пана и декорации, а паралелно с това голямата й любов е сухият пастел. Изоморфните форми, метаморфозата са плод на творческите й търсения за дълъг период от време. Нейни творби са в частни колекции в страната и чужбина.

Наред с това, научната й дейност се изразява в 51 публикации в национални и международни издания, посветени на силата на изкуството и влиянието му в социалната сфера и здравеопазването, автор е на 1 монография и 1 научен труд. Организатор е на 46 обществени творчески изяви със студентите от специалност „Трудотерапия“,  на 13 художествени изложби посветени на хората с увреждания, многобройни арт-ателиета в цялата страна. Автор е на различни публикации и дидактически разработки за иновативно преподаване и образователни програми и др.  Участник е в редица социални и културни проекти някои от които са:

-Стартиране на проект Глобални библиотеки за Община Бяла Слатина 2008г. по проект "CLEAR", "Културните ценности и местата за свободно време достъпни навсякъде - за всички" 2012-2013г. към Община Бяла Слатина

- Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ Обучение на студентите и подпомагането им в образователният процес- 2009-20014г. към МУ София

-Изследователски екип 2015 г. към Медицински университет- София от конкурс „ГРАНТ – 2015“

-Проекти за Рекламни материали и дизайни на Община Бяла Слатина, частни институции и висши учебни заведения през периода 2008-2022 г. По нейни идеи са реализирани редица художествени проекти.

    -Член е на Областна комисия за военни паметници, 2012-2013г.

    -Член  на Бългаското академично дружество по трудова медицина 2016-2020г.

     - Член е на Клуб на дейците на културата /КДК/- Враца

Новите й творчески планове са насочени към Кабинет „Модерно изкуство и арттерапия“.

За 2022 г. е отличена с наградата  „Топ 30“ за Пролет 2022г. на Брюксел арт вюе за артфотография и дигитални творби.