Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Продължава работата по проект „ОИЦ – Видин“

  18.05.2022 16:24
Продължава работата по проект „ОИЦ – Видин“

Продължава работата по проект „Областен информационен център – Видин“

Община Видин изпълнява проекта по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Днес в залата на Областния информационен център се проведе встъпителна пресконференция, на която присъстваха екипът за изпълнение на проекта и експертите от ОИЦ – Видин.

Ръководителят на проекта Албена Начева припомни, че ОИЦ - Видин е част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Центърът функционира от близо 11 години, като работата на екипа стартира на 1.11.2011 г. През годините той е финансиран от ОП „Техническа помощ“ и ОП „Добро управление“, която в края на миналата година дава възможност работата на Националната мрежа от областни информационни центрове да продължи и следващите две години – 2022-2023.

Проектът стартира на 1.01.2022 г. и приключва на 31.12.2023 г.. Стойността му възлиза на 249 998.00 лв. Финансирането е 100 % безвъзмездна помощ, предоставена от Европейския социален фонд и държавния бюджет.

Следващите две години е предвидено да се проведат 50 събития: информационни дни; открити приемни във всички 11 общини от областта; онлайн събития; срещи с медиите, като Центърът ще вземе участие и в 2 национални кампании на мрежата. „Предизвикателство както за колегите от ОИЦ, така и за нас като община бенефициент по оперативните програми, са измененията в Закона за регионалното развитие, съгласно които експертите от Центъра ще участват в експертния състав (звеното за медиация и звеното за публични консултации) към Регионалните съвети за развитие, във връзка с прилагането на интегриран подход в България през периода 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции. Казвам, че е предизвикателство, но през годините натрупахме доста опит в разработване и изпълнение на проекти и съм убедена, че ще се справим“ – заяви Албена Начева. И допълни, че Областният информационен център вече се припознава от всички и екипът му работи успешно.

Мариела Савкова, управител на Областния информационен център отбеляза, че в рамките на настоящия проект е реализирана първата информационна кампания за годината. От 9 до 16 май тази година са организирани 11 открити приемни във всяка от общините в областта, като фокусът е поставен върху две от европейските програми – ОП „Развитие на селските райони“ и ОП „Региони в развитие“.

 Експертът в ОИЦ Цветомир Ценков представи информация за изпълнението на оперативните програми в областта. Общите инвестиции в Област Видин от началото на програмен период 2014-2020 досега са 213 863 580 лв. Водещ бенефициент в областта до момента е Община Видин с 24 проекта, на обща стойност над 86 милиона лв. Най-много средства са привлечени по Оперативна програма „Региони в растеж“, като по-голямата част от тях са в Община Видин.  Най-голям бенефициент е Общината и по Оперативна програма „Околна среда“.

18.05.2022