Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Политика

Министър Борислав Сандов проведе работна среща с областния управител

  17.05.2022 19:11
Министър Борислав Сандов проведе работна среща с областния управител

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите  Борислав Сандов проведе работна среща с областния управител

 Екологичните проблеми обсъди на 17.05.2022 г. във Враца  министър Сандов с областния управител  Стефан Красимиров, заместник областния управител  Красимир Колев и групата общински съветници от „Демократична България“ -  Владислава Лакова, заместник председател на Общински съвет – Враца и Георги Генов. „Важен приоритет за правителството е да  подобри управлението на отпадъците, да се предотврати тяхното образуване и да се повиши рециклирането им“, увери в началото на срещата министърът, като наблегна на факта, че Министерството на околната среда и водите осъществява строг контрол по отношение на опазване на компонентите на околната среда и управление на факторите, които й въздействат.                                              

По време на срещата министър Сандов заяви, че до два месеца нерегламентирано съхраняваните тонер касети на ул. „Складова“ № 14 в гр. Враца ще бъдат извозени. МОСВ ще предприеме незабавни действия за неутрализацията на серовъглерода, съхраняван на площадката на „Камибо“ ЕООД на територията на бившия торов завод „Химко“ във Враца, който представлява потенциална опасност за града. Вицепремиерът бе категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими действия за премахване на серовъглерода, както и че ще бъде потърсена отговорност от собственика за дългогодишното му бездействие.

Обсъден бе и проблемът с нерегламентираните сметища край населените места, които са често явление, особено край селата, като например Софрониево, Костелево, Рогозен и Зверино. Министър Сандов наблегна на отговорността на кметовете на общини за тяхното предотвратяване и премахване.

Стана ясно, че МОСВ е финансирало 9 проекта през последните два месеца в училища и детски градини в общините Враца, Козлодуй, Мездра, Роман.

Обсъден беше и рискът от финансови санкции по проекта за воден цикъл на град Враца, който трябва да бъде завършен до края на 2023г. Ако този срок не бъде спазен, средствата няма да бъдат прехвърлени за следващия програмен период, а проектът ще бъде довършван за сметка на бенефициента. Безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по този проект е 78 246 103,33 лв.

 Министър  Сандов обеща пълна подкрепа от Министерството за финансиране на екологични проекти в област Враца.

„Надявам се с общи усилия да успеем да разрешим екологичните проблеми в областта и да подобрим качеството на ключови елементи от околната среда“, заяви на срещата областният управител Стефан Красимиров.

На проведената среща бе повдигнат и въпросът за дофинансиране на Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица – 2022“, тъй като доста стоки и услуги са поскъпнали значително в сравнение с предишния поход през 2019 г. Стана ясно, че от страна на областната управа са осигурени всички необходими дейности, включително изхранването на походниците, но са необходими допълнителни средства. Вицепремиерът пое ангажимент за съдействие пред правителството за осигуряване на дофинансирането, което ще гарантира безпроблемното провеждане на похода.

След това беше проведен брифинг за медиите, на който министър Сандов даде подробни и изчерпателни отговори по всички екологични въпроси, засягащи област Враца.