Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Информация за топлинната енергия, подадена от „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД

  15.05.2022 11:13
Информация за топлинната енергия, подадена от „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД

Информация за размера на топлинната енергия, подадена от „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД в периода 21.03. – 27.04.2022 г.

 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е подала към клиентите в гр. Козлодуй 8815 MWh топлинна енергия в периода 21 март – 27 април 2022 г. Количеството е с около 21% по-малко спрямо същия период на миналата година. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология тогава средномесечната външна температура е била с 3 градуса по-ниска, а отоплителният сезон е продължил с два дни повече – до 29 април 2021 г.

Атомната централа разпространява информация за подадената енергия всеки месец до края на отоплителния сезон до потребителите, избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се формират на база прогнозни данни. Целта е да се предостави възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данни за общото количество топлоенергия, подадено до съответната абонатна станция, за подгряване на водата за периода, както и информация за индивидуалното месечно разпределение на топлинна енергия, са публикувани на втора страница в съобщението към месечните сметки.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД напомня на клиентите си – потребители на топлинна енергия, че в срок до 1 януари 2027 г. са длъжни, съгласно промените в Закона за енергетиката от 12.03.2021 г., да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет.