Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Представиха туристически маршрути в България и Румъния

  11.05.2022 17:07
Представиха туристически маршрути в България и Румъния

На 11.05.2022 г. от 10:00 часа в читалнята на Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Враца се проведе пресконференция на туристически маршрути по проект „Култура в зелено” (Culture Green) финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България, в партньорство с община Пиатра Олт, Румъния. Основната цел на проекта е да развие и популяризира културното наследство в региона Враца – Пиатра Олт, чрез изпълнението на следните основни дейности: - Ремонт на концертна зала и подобряване на средата в Народно читалище „Развитие-1869“ Враца; - Ремонт на градския културен център в Пиатра Олт; - Организиране на творчески работилници и голямо културно събитие (фестивал) - Създаване на културни туристически маршрути; - Създаване на уеб базирана платформа и мобилно приложение; - Публичност и комуникация по проекта. Общата стойност на проекта е 1 478 322, 87 евро, от които 1 256 574, 43 евро е финансиране от ЕФРР, останалите средства са осигурени от правителствата на България и Румъния и 2% е собственият принос на партньорите. Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца – 07.08.2018 г. – 06.08.2021 г.

  На събитието присъстваха и партньорите от румънска страна г-н Никусор Рада кмет на община Пиатра Олт и неговия екип, на прес конференцията те споделиха за доброто партньорство с читалището във Враца и успешното ни съдействие като водеща страна по проекта. Ръководител на проекта г-жа Иванка Караиванова представи стъпките по изпълнение на проекта, преодолените трудности и приоритетите за устойчивост на трансграничния проект.

Съществена част от събитие бе представянето на туристическите маршрути от двете страни на р. Дунав в рамките на изпълнение на проeкт ROBG-337 "Култура в зелено" са разработени три интегрирани трансгранични културни туристически маршрути с акцент културни обекти, занаяти, фестивален и събитиен туризъм в региона Враца - Пиатра Олт, рекламирани на български, румънски и английски език и илюстрирани с богат снимков материал. В линка можете да се запознаете с краткото описание на маршрутите. https://chitalishte-vratza.com/bg/integrirani-transgranichni-kulturni-turisticheski-marshruti/