Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Здраве

Епидемичната обстановка свърши, закриват ковид-кабинетите

  04.04.2022 19:06
Епидемичната обстановка свърши, закриват ковид-кабинетите

От  01.04.2022 г. извънредната епидемична обстановка на територията на Република България не действа, което води до отмяна на въведени редица мерки при осигуряване на медицинското обслужване на пациенти на територията на страната и в частност в област Враца, както следва:

В област Враца, с отпадането на извънредната епидемична обстановка, се прекратяват сключените договори между РЗОК-Враца и МБАЛ „Христо Ботев“ АД, „МБАЛ–Бяла Слатина“ ЕООД и с МЦ „Нов медицински център“ ЕООД за извършване на високоспециализирано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (PCR) въз основа на "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК №4а), съгласно приложение №2а, издадено от лекар-служител на РЗИ;

Преустановява се издаването от общопрактикуващите лекари на "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК №4) за извършване на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" (PCR) на здравноосигурени лица с оплаквания, свързани с COVID-19, независимо от начина по който здравноосигуреното лице се е обърнало към личния лекар;

Считано от 01.04.2022  г. остава възможността за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ въз основа на издадено "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар специалист.

На територията на област Враца лабораториите, които извършнат това изследване са – лабораторията по „Клинична микробиология“ в МБАЛ „Христо Ботев“ АД и лабораторията по „Вирусология“ в МЦ „Нов медицински център“ ЕООД;

От 01.04.2022 г. се преустановява действието на сключените договори с лечебните заведения на територията на област Враца (в гр. Враца, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй) предоставящи специализирани медицински услуги в кабинети от т.нар. „Ковид зони“, както и предписваните в тях лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложнения на остро инфекциозно заболяване за COVID-19, идентифициран с МКБ код-U07.1. За всички издадени рецепти преди 01.04.2022 г. с лекарствени продукти за COVID-19, ще бъде даден гратисен период, за да мога да бъдат изпълнени;

От 01.04.2022 г. се прекратява действието на сключения договор между РЗОК-Враца и „Първа частна МБАЛ-Враца“ ЕООД за изпълнение на клинична пътека /КП/ №104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ и клинични процедури /КПр/ 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и  КПр 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“, по които за времето на извънредната епидемична обстановка се приемани за болнично лечение пациенти с COVID-19. Прекратява се и сключения договор между РЗОК-Враца „Комплексен онкологичен център-Враца“ ЕООД за изпълнение на КП №104, както и с МБАЛ „Христо Ботев“ АД за лечение на пациенти над 18 години по КП №104 за болнично лечение на пациенти с COVID-19.

На територията на РЗОК-Враца лечебните заведения, които продължават да приемат и лекуват пациенти с COVID-19 са:

МБАЛ Мездра ЕООД по КП №39 и КП №48;

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Козлодуй по КП №39 и КП №48;

СБАЛПФЗ-Враца ЕООД по КП №39;

МБАЛ Бяла Слатина ЕООД по КП №39, КП №48 и КП №104;

МБАЛ „Христо Ботев“АД по КП №48 и КП №104 (само за лица до 18 г.), както и за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, нуждаещи се от интензивно лечение в ОАИЛ на болницата по КПр №3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и КПр №4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“.