Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура

Красимир Богданов: Новите общински такси обричат културните институции

  24.03.2022 22:59
Красимир  Богданов: Новите общински такси обричат културните институции

Решението на Общински съвет - Враца, съобразено с препоръките на Сметната палата, с които се увеличават дължимите от културните институции местни такси ще ги доведе до финансов колапс, заяви в позиция до медиите областният и общински председател на ВМРО – Враца Красимир Богданов.

 Ситуацията се утежнява още повече, предвид увеличаването на цените на енерго носителите. Увеличението е неколкократно сравнено с миналата година. Приравнено в цифри, това означава, Регионалният исторически музей да заплаща 20 хил. лв. годишно, при 4 хил. досега, а Регионална библиотека „Христо Ботев“, от 1 000лв., вече ще плаща 6 000. Това е съответно 5 и 6 пъти повече. Увеличението ще лиши двете институции от предварително планувани дейности по изпълнение на културната им програма или от възможни инвестиции и подобрения в полза на гражданите и гостите на Враца.

 Тежка е ситуацията и с читалищата, които с малки изключение не генерират никакви приходи, а сега ще трябва да плащат по-високи такси.
Призовавам Общинския съвет и Община Враца своевременно да коригират взетото решение, или да компенсират културните средища, още повече, че прогнозите са за рекорден бюджет на Община Враца в размер на 94 млн. лева, призова Богданов.