Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Краезнание

100 години от рождението на Георги Пандурски

  28.02.2022 11:26
100 години от рождението на Георги Пандурски

Георги Николов Пандурски, дългогодишен учител по български език и стенография, е роден през 1922 г. в с. Медковец, Михайловградско.

 Завършва гимназия в град Лом, а висше образование - в Софийски държавен университет "Климент Охридски", специалност „Български език, руски език и стенография“.

Отбива военната си служба към 35 пехотен полк и ШЗО в София.

Членува в редиците на РМС /Работническият младежки съюз/, въздържателното и стенографското дружество. Подпомага разпространяването на прогресивна за времето си литература във вестниците „Култура“ и „Академик“. Печати свои статии във вестници, издавани в градовете Лом, Враца, София, Пловдив и Самоков. Изявява се и в ръководствата на множество организации: председател на Съюза на българските учени, партиен секретар и член на политбюро - Враца. Ръководи политически семинари към Окръжен съвет за Народна просвета – Враца по проблеми на естетиката. Характерно за епохата, в която живее и твори, участва активно в идеологическата пропаганда на партията и Отечествения фронт, за което е награждаван с грамоти, посещение в СССР и др.

През 1948/1949 г. участва в бригадирското движение като заместник-командир и командир.

От 1948 до 1951 г. е директор на Основното училище в село Медковец.

От 1951 до 1958 г. е избран за съветник към НС /народен съвет/ – с. Медковец.

През учебната 1951/1952 г. е учител в Професионалната гимназия в град Лом.

От 1952 г. до 1958 г. е последователно учител, заместник-директор и директор на Средно смесено училище в с. Медковец.

Междувременно през 1954 г. завършва курс към Военната академия „Г. С. Раковски“ и получава званието „Заместник- началник на щаб на полк“.

От 1958 г. до 1972 г. е директор на Техникум по облекло в град Враца. През този период влага всичките си сили и знания за подобряване на учебно-възпитателната работа и издигане престижа на училището.

През 1968 г. завършва университета към ОК на БКП по международни отношения.

През учебната 1972/1973 година преподава стенография в СПТУ по оргтехника в София. Там е избран от Профкомитета за завеждащ културно-масовата дейност.

От 1974 г. работи като заместник-директор на Политехническа гимназия с преподаване на френски език „Анри Барбюс“ - Враца.    

 От 1979 г. до 1982 г. работи в Окръжен съвет за народна просвета като организационен педагогически инспектор в град Враца. Активно подпомага училищата от Врачанско, а най-много - Политехническата гимназия с преподавне на руски език „Максим Горки“ в град Мездра.

Георги Пандурски е същевременно и активен общественик, награждаван многократно. Дългогодишен лектор е на Дружеството за разпространение на научни знания „Г. Кирков“. Участвал е в окръжни и национални педагогически четения. Носител е на орден "Кирил и Методий" II степен (1970). През 1982 г. е удостоен и със званието "Ветеран на труда".

От дейността на Георги Пандурски в Държавен архив - Враца за запазени  доклади и методически разработки по различни теми, стенографски бележки, стихотворение, посветено на Враца, снимки. Документите се съхраняват се във фонд от личен характер №1086, с хронологически граници 1944-1982 г.

 Лора КАРАНАЧЕВА, старши експерт в Държавен архив - Враца