Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

ОИЦ-Видин стартира цикъл от открити приемни

  11.10.2021 21:04
ОИЦ-Видин стартира цикъл от открити приемни

С въпроси за земеделието и енергийната ефективност на обществени и частни сгради стартира цикълът от открити приемни за европейското финансиране на ОИЦ-Видин

С въпроси за земеделието и енергийната ефективност на обществени и частни сгради днес в Чупрене и Ружинци стартира цикълът от открити приемни за европейското финансиране на ОИЦ-Видин, който ще обхване всички общини на областта. На открито и при строго спазване на всички противоепидемични мерки гражданите на двете общини получиха информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ и други източници за подкрепа.

В Чупрене представители на местната администрация зададоха въпроси за програмата за енергийно обновяване и саниране на обществени сгради, финансирана от Норвежкия финансов механизъм. Земеделци проявиха интерес към инвестициите в земеделски стопанства (подмярка 4.2 на ПРСР), както и за мярката за млади фермери. Пчеларската програма бе другия акцент в приемната в Чупрене.

В Ружинци местните читалище и общинска админстрация бяха запознати с актуалната покана за  културни прояви и събития, както и с програмата за енергийна ефективност. Много голям интерес имаше към очакваните интервенции със средства от ЕС в частни сгради – многофамилни сгради и къщи, както и за използването на соларни панели и други възобновяеми енергийни източници от домакинствата. Жителите на Ружинци изразиха своите очаквания и за тяхната община и другите селски общини в страната, да има проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух, каквито във втория програмен период и с изпълнение и в момента има във Видин, София, Пловдив и други големи български общини.

Екипът на Областен информационен център-Видин ще направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни в единадесетте общини на област Видин на специална среща с медиите, която ще се проведе на 19.10.2021 г. от 10,30 ч.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Последни
Анкета
Каква енергия за отопление ще използвате през зимния сезон?

Резултати