Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Монтана

200 домакинства в Монтана получават безплатни уреди

  25.08.2021 15:19
200 домакинства в Монтана получават безплатни уреди

Близо 200 домакинства в Монтана получават безплатни отоплителни уреди

Две фирми ще доставят отоплителните уреди на пелети и газ за 192 домакинства в Монтана след 12 септември. Днес кметът на Монтана Златко Живков подписа договори с представители на фирма НЕС – Нови енергийни системи, за доставка на 60 камини и котли на пелети и  на  „Булгаргаз БГ” за доставка на 162 парни котли на газ. Безплатната подмяна на старите отоплителни уреди с нови, които не замърсяват въздуха е по европейската програма „Лайф”. В пилотния етап на проекта бяха включено 50 домакинства. С новата доставка те ще нараснат до  242. За одобрените кандидати Община Монтана ще  организира  срещи на 1,2 и 3 септември, за да бъде разяснена процедурата по подписването на договорите и  графика за доставка на новото оборудване. По  програма „Лайф” продължава набирането на кандидати за подмяна на отоплителните уреди. В следващите две години домакинствата, които ще имат тази възможност трябва да достигнат до 478.

По-мащабни мерки за подобряване качеството на въздуха Община Монтана изпълнява по друг проект, финансиран по оперативна програма „Околна среда”. Чрез него ще бъдат обхванати близо 2500 жилища и помещения, собственост на физически и юридически лица.  Проектът е на обща стойност 10 692 807,22 лева безвъзмездна финансова помощ (9 088 886,14 лева от Кохезионния фонд и 1 603 921,08 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България).

На пресконференция заместник кметът Диман Георгиев направи презентация за изпълнението на проекта по ОПОС досега, когато навлиза във втори етап.

Георгиев разясни отново условията, реда и необходимите документи за кандидатстване. Той припомни че  в стая 102 в общинската администрация всеки може да получи подробна информация. Тя е достъпна и на сайта на общината.  Тъй като към проекта има голям обществен интерес, са изработени и критерии за класиране на допуснатите до участие кандидати.  Предимство ще получават колективните решения, собственици на топло изолирани жилища и на такива, които се намират в силно замърсени градски зони,  семейства с малки деца и възрастни хора.

Прогнозният брой нови отоплителни устройства, които ще се доставят по време на изпълнението на втория етап от проекта са климатици – 1 668, отоплителни уреди на пелети - 786.и 1 512 радиатори към тях, отоплителни уреди на газ – 1 241 и 2 482 радиатори към тях.

Предстои да бъдат обявени обществените поръчки за доставчиците на оборудванет

Последни
Анкета
За кой ще гласувате на Парламентарните избори на 2 октомври 2022 г.?

Резултати