Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Ремонтират сградата на Община Враца

Започна ремонтът на административната сграда на Община Враца

От средата на м. септември стартира ремонтът на административната сграда на Община Враца. Дейностите се изпълняват по проект „Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът, който е част от Инвестиционната програма на Враца е на стойност 3 999 994 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100% от оперативната програма.

По проекта се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания на административна сграда на Община Враца и Концертната зала (Представителната зала). Строително - монтажни работи /СМР/ включват: мерки по конструктивно възстановяване/усилване; мерки  за  енергийна  ефективност; съпътстващи строителни и монтажни работи и подобряване на достъпа на хора с увреждания.

Като част от дейностите по проекта, ремонтът на Концертната зала включва подмяна на стенни и таванни облицовки, зрителски столове и апаратурата на залата. Предвидено е поставяне на стенни облицовки, които са с подходящи акустични свойства, монтиране на озвучителна апаратура и окабеляване. Оформената сцена в залата ще бъде запазена. С оглед разширяване на кръга от провеждани събития в залата, освен озвучителна уредба, ще се инсталира и осветителна апаратура и система за прожектиране.

Чрез изпълнението на проектните дейности, трайно ще бъдат решени проблеми, свързани с незадоволителното състояние на административна сграда на Община Враца от гледна точка на енергийна ефективност, остаряла техническа осигуреност, старите и неработещи инсталации, лош външен вид и нефункционални пространства.

Заинтересованите страни, които имат отношение към резултатите от проекта са всички граждани, на които общинска администрация предоставя административни услуги и които търсят контакти с нейни представители за решаване на проблеми от различен характер. Средногодишно повече от 19 000 души ползват административни услуги, а към 1 100 души идват на приемни дни.

През изминалите 5 месеца Община Враца проведе всички процедури по избор на изпълнители на основните дейности по проекта. На 11.09.2017 г. бе подписан договор за изпълнение на СМР дейностите с фирма „Инекс Трейд“ ЕООД – Враца. Авторският контрол се извършва от фирмата изготвила работния проект – „Кодас Консултинг“ ЕООД, а строителният надзор се упражнява от „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД. Крайният срок за завършване на ремонтните дейности е май 2018 г.

25 September, 14:48 | 132 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]
 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio