Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Краезнание

Облеклото в Северозападна България – ХХ век – стил, традиция и мода

  19.09.2022 15:08
Облеклото в Северозападна България – ХХ век – стил, традиция и мода

По дрехите посрещат: „Облеклото в Северозападна България – ХХ век – стил, традиция и мода”

На 24-ти ноември 2022 г. ще се проведе Деветнадесета регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за тази година „По дрехите посрещат: Облеклото в Северозападна България – ХХ век – стил, традиция и мода”, организирана от РУО на МОН – Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев”.

Каним Ви да вземете участие в нея със свой авторски материал, базиран на лични проучвания и обобщения, свързан с традиционния градски и селски костюм, производство на тъкани и дрехи, модни аксесоари, ученически униформи.

Срок за подаване на материалите и заявка за участие в конференцията – до 10 ноември 2022 г. отдел „Краезнание” на Регионална библиотека. Координатор на конференцията – Калина Тодорова – kraeznanievr@abv.bg, 0878 757339.

Материалът се предоставя на организаторите на диск, съдържащ публикацията на файл със следното техническо оформление:
Шрифт – Times New Roman 12; Имена на авторите: собствено, фамилно и име на институцията, която представляват; Бележки и цитирана литература – в края на статията; Снимки – извън текста като отделни файлове с формат JPEG, с надписи; Презентация – PowerPoint.

В годините Регионалните краеведски конференции на библиотека „Христо Ботев” – гр. Враца се утвърдиха и прераснаха в един от най-значимите форуми за изява на радетелите на българската духовност в Северозападна България. Представените изследвания и издирените материали поставят началото на уникални колекции с автентични фотоси, теренни записи и разработки по краезнание и родознание, съхранени в отделите „Краезнание” и „Изкуство” на РБ „Хр. Ботев”, вече част от Дигиталната библиотека на институцията и сайта „Карта на времето”. Издадени са няколко богато илюстрирани сборника от поредицата „Наследство”. Предизвиканите широки обществени дискусии по неотложни проблеми, свързани със запазването на конкретни емблематични за региона културни паметници ни дават основание да смятаме, че това е и наша инициатива, провокирала отношение към знаковото минало и гражданска активност у местната общност.