Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
България

Още 10 черни лешояди в Природен Парк "Врачански Балкан"

  09.05.2022 16:19
Още 10 черни лешояди в Природен Парк \

На 5-ти май 2022 г. пристигнаха 10 черни лешояди от Испания по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Те са обезпаразитени, маркирани с индивидуални пръстени и настанени в адаптационната волиера над село Долно Озирово. 

Тези лешояди са третата група през последните три години, която пристига в Природен парк „Врачански Балкан“ по проекта за възстановяване на този изчезнал в миналото животински вид от България. След период на адаптация във волиерата над с. Долно Озирово, лешоядите ще бъдат пуснати на свобода. Преди това всяка птица ще бъде маркирана с предавател, което ще даде възможност за детайлното проследяване на живота им в природата.